Hisseden "%48" Yükseliş Bekleniyor!

12-gostergesi-al-sinyali-veren-hisseler-25.png

A1 Capital Yatırım, hazırladığı hisse senedi raporunda BIOEN-Biotrend Enerji hissesi için tavsiyesini "al", hedef fiyatını ise 26,21 TL olarak başlattı.

A1 Capital Yatırım'ın hazırladığı raporda yer alan detaylar şöyle: Biotrend enerji, 3Ç22 döneminde yıllık 62.40 Milyon TL net kar açıklayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre net karını %418 artırmıştır. Net kar marjını yıllık bazda 8.8 puan artışla %20.73 olarak gerçekleştiren Bioen, artan enerji fiyatlarıyla birlikte YEKDEM’e bağlı santrallerinin kur artışından olumlu etkilenmesi net kar ve marjlarını artıran ana etmen olmuştur. Şirketin konsolide satış gelirleri 3Ç22’de yıllık bazda %196,2 artış ile 300,89 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, elektrik üretimindeki kurulu gücünün 3Ç22 itibariyle 97.8 MWe’e çıkması ve elektrik fiyatlarının TL bazında artmış olası satış gelirlerindeki büyümeyi desteklemiştir. Elektrik Endeksi ve Enerji sektöründeki şirketlerin çarpanlarına eşit ağırlık vererek BIOTREND için bulduğumuz değer %32 iskontoya işaret eden 26,21 TL’dir. Böylece BIOTREND için tavsiyemizi de ALIM yönünde başlatmış bulunuyoruz.

Düşük komisyonlu işlem yapmak için tıklayınız

YENİLEBİLİR ENERJİDE YER ALIYOR Şirket, elektrik enerjisi sektöründe, Türkiye genelinde faaliyette olan ve inşaatı devam eden toplam 181,251 Mwe lisanslı (önlisansı alınmış olanlar dahil), 2,4 Mwe lisanssız biyokütle/biyogaz enerji santrali ile yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde; biyokütle, evsel katı atık ayırma, gazlaştırma – yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı, biyolojik atık yakıt ve tedarik tesisleri yatırımları bulunan Biotrend, yatırımları devam edenlerle birlikte 15 biyogaz, 2 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 18 adet tesisi bulunmaktadır. Atıktan enerji üretimi ve entegre atık yönetimi katma değeri yüksek projeler hayata geçirme hedefiyle kurulan Şirket, her geçen gün portföyünü büyüterek sektörün öncüleri arasında yer almaktadır. Şirket’in tesisleri; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır. 3.11.2022 itibarıyla işletmede olan Şirket santrallerinin kurulu gücü 99,2 Mwe olup bunun 84,6 Mwe’i biyogaz santrallerinden ve 14,6 Mwe’i biyokütle santrallerinden oluşmaktadır. (Şirket’in aynı tarih itibarıyla günlük ortalama katı atık bertaraf kapasitesi 9.500 ton/Gün, atık ayrıştırma kapasitesi yatırımları devam edenlerle birlikte 5.300 ton/gün ve ATY kapasitesi 600 ton/gün’ dür. 30.09.2022 itibarıyla Şirket’in sahip olduğu elektrik üretim lisanslarının toplam gücü 181,251 Mwe olup bunun 137,651 Mwe’lık kısmı biyogaz ve 43,6 Mwe’lık kısmı biyokütle santrallerinden oluşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında Uşak tesisinde yapılan kapasite artışını, Nisan, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında İnegöl Biyogaz ve Bergama Çöp Gaz tesislerinde tamamlanan kapasite artışı yatırımları takip etmiştir. Böylece, Biotrend Enerji’nin toplam kurulu gücü 03.11.2022 tarihinde 99,2 MWe seviyesine yükselmiştir. (30 Eylül 2022: 97,8 MWe, 30 Haziran 2022: 92,2 MWe, 31 Mart 2022: 89,3 MWe, 31 Aralık 2021:87,6 MWe) Şirket, sahip olduğu elektrik üretim lisanslarının toplam gücü olarak sektöründe en büyük iki oyuncudan biridir. Mevcut kurulu güç kapasitesine göre ise, Türkiye biyogaz pazarında en büyük oyunculardan biri konumundadır. (Kaynak: PwC Sektör Raporu, Mart 2021). 2019, 2020, 2021 yıllarında ve 2022 yılının 9 ayında Şirket üretmiş olduğu elektriğin sırasıyla yaklaşık %84,36’sını, %99,42’sini, %95,57’sini ve %100’ünü (tamamını) YEKDEM kapsamında satmıştır. 30.09.2022 tarihine kadar işletmeye alınmış olan tüm tesislerimiz (Menderes ve Ayvacık projelerimiz hariç) 133$/Mwh fiyatından (Yerli aksam desteği hariç) eski YEKDEM teşviğinden faydalanmaktadır. YEKDEM kapsamındaki satışların herhangi bir fiyat riski olmamakla birlikte, elde edilen gelir üretilen elektrik miktarına bağlıdır. 30.09.2022 tarihi itibarıyla Şirket’in santrallerinin kurulu güçlerine göre ağırlıklandırılmış ortalama kalan YEKDEM süresi 7,2 yıldır. ŞİRKETİN 2022 YILSONU BEKLENTİLERİ:
  • Konsolide Satış Gelirleri: 1.1 – 1.3 Milyar TL
  • Kurulu Güç: 120 Mwe
  • Ortalama Kurulu Güç: 90Mwe
  • Brüt Elektrik Üretim: 650 – 700 Mwh
  • Net Elektrik Üretim: 600 – 650 Mwh
  • Kapasite Kullanım Oranı: %80
  • Yatırım harcamaları / Satışlar: %60 - %65
  • Net Finansal Borç / FAVÖK : 2,50x - 3,00x

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın

Yorum Yaz

Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.

Diğer Haberler